Leczenie

Jak walczyć z bezsilnością wobec choroby alkoholowej?

Jak walczyć z bezsilnością wobec choroby alkoholowej?

Alkoholik jest osobą, która odczuwa bezsilność wobec alkoholu, ale nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Próbuje udowodnić wszystkim dookoła, że problem alkoholowy go nie dotyczy bądź też może poradzić sobie z nim w dowolnej chwili. Osoby z najbliższego otoczenia alkoholika muszą zdawać sobie sprawę z tego, że zmuszanie go do podjęcia leczenia nie zawsze przyniesie oczekiwany skutek. Alkoholik sam musi dojść do tego, że wybór co dalej zrobić ze swoim życiem, zależy wyłącznie od niego. Musi także pojąć, że jest to wybór pomiędzy śmiercią a życiem.

Dlaczego bezsilność wobec alkoholu jest tak mocna?

Osoba uzależniona ma tendencję do coraz większego pogłębiania swoich problemów, a jednocześnie bagatelizowania choroby alkoholowej. Nawet jeśli biologiczne objawy uzależnienia stają się widoczne, to jednak bardziej dokuczliwe są psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Alkoholik w ich wyniku nie jest w stanie realnie postrzegać swojej sytuacji, normalnie funkcjonować w społeczeństwie, a także zachować swojej tożsamości. W chorobie alkoholowej wykształcają się u niego mechanizmy, które podtrzymują uzależnienie.

U osób uzależnionych od alkoholu nie występuje racjonalne myślenie. Są one mistrzami w tworzeniu iluzji, a także negowaniu negatywnych skutków nadmiernego picia.

Jak walczyć z bezsilnością wobec alkoholu?

Prawda jest taka, że alkoholik nie podejmie terapii, jeśli nie będzie do niej przekonany. Nawet w sytuacji, kiedy uda się na nią zmuszony przez najbliższe osoby, zazwyczaj szybko powróci do nałogu.

Dla osób z najbliższego otoczenia bardzo trudne jest obserwowanie, jak osoba uzależniona stacza się na dno. Tymczasem jest to jedyny sposób, by mogła ona dojrzeć do podjęcia decyzji o terapii. Dla każdego alkoholika jego indywidualne dno będzie wyglądać inaczej. Może być nim rozpad rodziny, utrata pracy czy też konflikty z prawem. Bezsilność wobec alkoholu mija dopiero wtedy, kiedy alkoholik zorientuje się, że nie jest w stanie dalej funkcjonować i żyć w dotychczasowy sposób i odczuwa potrzebę zmiany. Kolejnym krokiem do odrzucenia bezsilności jest podjęcie specjalistycznej terapii.

Udostępnij