Aktywność fizyczna

Seniorzy w ruchu

Wiele się ostatnio mówi, o starzeniu społeczeństw, wydłużaniu wieku emerytalnego i problemach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wypłatami świadczeń emerytalnych. Według badań GUS( Główny Urząd Statystyczny) w 2020 roku w Polsce liczba osób powyżej sześćdziesiątego roku życia stanowić będzie prawie jedną czwartą ogółu społeczeństwa. Problem wypłaty emerytur to jedno, ale kolejnym problemem, który pojawia się to zapewnienie starszym osobom odpowiedniej opieki. Zwiększające się tempo życia, wzrost cen, bezrobocie sprawiają, że w Polsce trudno się żyje, trzeba walczyć o pracę, dorabiać po godzinach. Wszystko to sprawia, że dzieci i wnuki osób w podeszłym wieku mają coraz większe problemy, aby zaopiekować się nimi. Większość osób wraz w upływem lat ogranicza swoją aktywność ruchową, przyzwyczajając się do siedzącego trybu życia. Zwiększa to ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, szybszego postępowania procesu starzenia, a co za tym idzie uzależnienia od innych. Obniżona sprawność ruchowa starszych osób, konieczność zapewnienia im leczenia i opieki stanowić będzie poważny problem społeczny. Sprawą priorytetową jest opracowanie i wdrożenie skutecznych programów rehabilitacji i aktywności fizycznej osób w podeszłym wieku, które spowodują ograniczenie niekorzystnych zmian zachodzących podczas procesu starzenia, a przez to poprawy jakości życia seniorów.Aktywność fizycznaAktywność fizyczna oraz odpowiednia rehabilitacja powodują spowolnienie procesów starzenia i wydłużają czas zdrowego życia i poprawiają jego jakość. Dolegliwości, które się pojawiają są mniej dokuczliwe i łatwiej się z nimi uporać. Dużym problemem, który dotyka osoby w podeszłym wieku jest pogarszające się poczucie równowagi. Zwiększa to ryzyko upadków i urazów. Pojawia się błędne koło, ponieważ seniorzy z obawy przed upadkami ograniczają aktywność fizyczną, co jeszcze bardziej pogarsza ich stan. Łagodna gimnastyka i rehabilitacja może rozwiązać problem równowagi. Poza korzystnym wpływem na mięśnie, wyraźnie poprawiają równowagę statyczną i dynamiczną.

Udostępnij