Leczenie

Centrum rehabilitacji – wybierz mądrze

Centrum rehabilitacji – wybierz mądrze

Postęp cywilizacji i nauki powoduje, że czujemy się bardziej i dłużej młodzi, niż miało to miejsce kiedyś. Sprawia też, że częściej poświęcamy czas i uwagę sprawom, które kiedyś wydawały się być domeną wyłącznie starszych i schorowanych – na przykład rehabilitacji.

Dla kogo rehabilitacja?

Obejmuje ludzi w różnym wieku. Dotyczy przypadłości, które przytrafić się mogą każdemu z nas. Złamania, urazy wynikające z uprawiania sportu czy aktywności fizycznej, wylewy, udary, zawały – te ostatnie z uwagi na stresogenny czas częste obecnie również w młodszym wieku. Od strony naukowej rehabilitacją zajmują się fizjoterapeuci, często w wyspecjalizowanych i odpowiednio do tego przystosowanych centrach rehabilitacji.

Centra rehabilitacji – czym są?

To ośrodki świadczące złożone usługi rehabilitacyjne. W zależności od wielkości i klasy posiadają rożną ofertę sprzętu i specjalistów oraz zakres świadczonych zabiegów. Wybór ośrodka właściwego dla danej osoby jest bardzo istotny. To bowiem branża o stosunkowo małej transparentności. Różne centra działają na różnych, nie zawsze oczywistych zasadach. Co niezwykle istotne – ostateczna decyzja będzie miała duży wpływ na nasze zdrowie.

Czynnik ludzki

Jaki więc wybrać ośrodek rehabilitacji, czym się kierować? Przede wszystkim należy koniecznie zwrócić uwagę na sprawy personalne – kwalifikacje kierownika albo inną osoby, zawiadującej placówką. Ważne jest, jakie ma wykształcenie, czy jest lekarzem lub fizjoterapeutą, jaki stopień naukowy posiada, czy ma jakieś certyfikaty i ukończone kursy. Wiele jest centrów rehabilitacji zatrudniających osoby niewykwalifikowane. Podobny wywiad warto poczynić odnośnie konkretnego fizjoterapeuty, który będzie się zajmował naszym schorzeniem. Warto rozpoznać, czy cały czas się kształci i poszerza swoją wiedzę. Medycyna wciąż idzie do przodu, stosowanie nowinek może się okazać dla nas istotne. Wszędzie, w przypadku fizjoterapii również, ważne jest doświadczenie. Dobrze, aby rehabilitant miał co najmniej pięcioletni staż.

Obiekt

Co powinno cechować centrum rehabilitacji jako obiekt? Na pewno to, czy oprócz zabiegów fizjoterapeutycznych umożliwia konsultacje lekarskie. Dobry ośrodek powinien też na wstępie układać i oferować plan terapii, wraz z zakładanymi efektami dla danego etapu. Dowiedzmy się również, na ile osób przypada przysługujące nam stanowisko do fizjoterapii i sam rehabilitant. Oczywistą sprawą jest sprzęt, jakim dysponuje dany ośrodek. Sporządzenie bilansu odpowiedzi pozytywnych lub negatywnych na tych około osiem pytań powinno ułatwić wybór. Na dalszy plan niech wysuną zagadnienia bardziej uniwersalne, czyli: cena, referencje, dostępność usług i zabiegów, odległość od naszego miejsca zamieszkania itp. Warto temu wyborowi poświęcić trochę czasu, wszyscy wiemy, że zdrowie jest najważniejsze.

Osobiście pragnę polecić osobom z okolic Krakowa ośrodek: Centrum rehabilitacji i poradnia rehabilitacyjna RST

Udostępnij