LeczenieZdrowie

Terapia alkoholowa szansą na wyjście z nałogu

Terapia alkoholowa szansą na wyjście z nałogu

Z pewnością każdy z nas zna osobę, mającą problem z alkoholem. Jednak dzięki szeroko zakrojonym kampaniom społecznym wiemy, że nie jest to tylko brak dobrej woli osoby uzależnionej, ale bardzo poważna choroba, której leczenie jest długotrwałe. Alkoholizm jako jednostka chorobowa dotyka niestety nie tylko osobę nią dotkniętą, ale również jej bliskich. Stąd tak dużo mówi się o współuzależnieniu, a wielu dorosłych dziś już ludzi boryka się z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), który ma znaczący wpływ na ich życie.

Bardzo ważna w leczeniu alkoholizmu jest sama postawa uzależnionego. Tak naprawdę terapię można rozpocząć dopiero w momencie, gdy sam chory wyrazi na nią zgodę i zda sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znajduje. Chęć zerwania z nałogiem odgrywa tutaj kluczową rolę.

Podstawową formą leczenia alkoholizmu jest psychoterapia. Do wyboru mamy psychoterapię grupową lub indywidualną, jednak decyzję o tym, która w danym przypadku okaże się skuteczniejsza, podejmuje zawsze lekarz, po przeprowadzonym wywiadzie.

Oprócz psychoterapii terapia alkoholowa obejmuje również leczenie farmakologiczne, polegające na podawaniu choremu środków nawadniających i przeciwdrgawkowych, jak również suplementację witaminy B1.

Uzależniony może korzystać z leczenia w trakcie terapii dziennej, w czasie której codziennie przez kilka godzin przebywa w ośrodku leczenia uzależnień, bądź też w placówce zamkniętej. Pomimo, iż leczenie alkoholizmu jest refundowane przez NFZ, znalezienie ośrodka, dysponującego wolnym miejscem często jest nie lada wysiłkiem, a standard usług proponowanych tam, pozostawia wiele do życzenia. Oprócz ośrodków państwowych istnieją także placówki prywatne, zapewniające swoim pacjentom różnorodność terapii, które wprowadzane jednocześnie zwiększają szanse na szczęśliwe zakończenie leczenia.

W prywatnych ośrodkach pacjenci oprócz standardowej terapii grupowej i indywidualnej, wspierani są środkami farmakologicznymi, a także biorą czynny udział w zajęciach radzenia sobie ze stresem i podejmowania decyzji. Różnorodność zajęć, a także obecność innych chorych i ich wsparcie zwiększają szansę na powodzenie leczenia i wytrwanie w trzeźwości już po opuszczeniu ośrodka.

Terapie „Tu i Teraz”

Udostępnij