Wiedza

Pierwsza pomoc – komu może być potrzebna?

Pierwsza pomoc – komu może być potrzebna?

Już kilka wieków temu słynny wieszcz narodowy pisał o tym, że „szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Pomimo upływu czasu, stwierdzenie to nadal jest niezmiernie aktualne, zwłaszcza wśród młodych osób. Mało kto bierze pod uwagę, że jemu lub komuś z jego najbliższych może przydarzyć się coś złego.

Tymczasem wypadki chodzą po ludziach i nieszczęście lubi przyjść w najmniej oczekiwanym momencie. Warto się na to chociaż trochę przygotować.

Kurs pierwszej pomocy – dla kogo jest organizowany?

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy powinny być obowiązkiem dla każdego dorosłego. Niestety, póki co tak nie jest, chociaż coraz częściej można spotkać się z tym, że właściciele firm zamawiają specjalistyczne szkolenia dla swoich pracowników. Nie brakuje na rynku szkoleniowym również ofert otwartych – szkolenie pierwsza pomoc, w których może wziąć udział każdy zainteresowany. Władze państwowe powinny zastanowić się nad kampanią społeczną promującą wśród obywateli modę na uczestnictwo w takich szkoleniach. Przecież od umiejętności udzielania pierwszej pomocy może zależeć czyjeś życie.

Popularne mity na temat udzielania pierwszej pomocy

Wiele sytuacji obrosło prawdziwymi legendami. Czasem są to zupełnie wymyślone założenia, a czasem zalecenia jakie były wydawane kilkanaście lat temu, jednak teraz medycyna zupełnie zmieniła na nie spojrzenie. Przykładem może być chociażby pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji. Kiedyś zalecano, aby choremu włożyć coś twardego do ust – dziś już wiadomo, że szczękościsku nie można próbować rozluźnić, bo można bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Zabezpieczenie medyczne imprez

Ochrona zdrowia jest szczególnie ważna, jeżeli chodzi o imprezy masowe. Jest to sytuacja podwyższonego ryzyka i na organizatorze spoczywa obowiązek zapewnienia stosownego zabezpieczenia medycznego. Szczegóły takiego zabezpieczenia są określone w stosownych przepisach prawnych. Niestety aspekt ten często jest pomijany, co już nieraz skończyło się tragicznie.

Udostępnij