W jakich sytuacjach konieczny będzie transport medyczny?

Transport medyczny, inaczej zwany transportem sanitarnym, regulowany jest w Polsce ustawą z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

Artykuł 41 tejże ustawy stwierdza, że podstawą do bezpłatnego przejazdu transportu sanitarnego (w tym lotniczego) jest zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Transport sanitarny obejmuje w tym przypadku dowiezienie osoby potrzebującej do najbliższego podmiotu leczniczego. Dotyczy to przypadków podjęcia natychmiastowego leczenia w tymże podmiocie oraz takich, które wynikają z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. Oprócz tego świadczeniobiorca może skorzystać z bezpłatnego transportu medycznego w momencie gdy posiada dysfunkcje ruchu, które powodują, że nie może on skorzystać z transportu publicznego w celu odbycia leczenia.

Transport medyczny jest płatny częściowo, w wysokości 60%, w przypadkach schorzeń krwi oraz narządów krwiotwórczych, nowotworów, chorób oczu, przemiany materii, chorób psychicznych oraz zaburzeń zachowania, chorób skóry oraz układów: moczowo – płciowego, krążenia, nerwowego, oddechowego, ruchu, trawiennego, a także chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz urazów i zatruć.

Transport Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego obejmuje karetki pogotowia i jego działalność wiąże się z ratowaniem życia w stanach nagłego zagrożenia życia oraz zdrowia. Karetka pogotowia ma więc obowiązek przyjazdu na miejsce wezwania i udzielenia pierwszej pomocy na miejscu, a także jeżeli zachodzi taka potrzeba – odwieźć chorego do szpitala.

Oprócz transportu medycznego oferowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce istnieją również prywatne firmy oferujące dowóz osoby chorej do szpitala. Do tego typu prywatnych rodzajów pogotowia należy np. Krakowska Grupa Ratownicza, oferująca swoje usługi na terenie Krakowa, ale także całej Polski i Europy.

Istotnym rodzajem transportu sanitarnego jest także zespół sanitarny typu neonatologicznego, który udziela pomocy w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, a także jest odpowiedzialny za transport noworodków np. w przypadkach jego niewydolności oddechowej czy też w momencie, gdy konieczne jest jak najszybsze wykonanie zabiegu w zakładzie opieki zdrowotnej.