Niebezpieczeństwa w pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy została szczegółowo opisana we wszelkiego rodzaju aktach prawnych polskich oraz europejskich regulujących normy pracy. Przyglądniemy się teraz obowiązkom którym powinien zająć się zatrudniający.Praca na wysokości została zdefiniowana jaka praca wykonywana powierzchni, która znajduje się co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi. Na powierzchniach, które znajdują się powyżej jednego metra w, których w związku z wykonywaną pracą muszą przebywać pracownicy, powinny zostać wyposażone w balustrady lub innego rodzaju bariery ochronne. W użytku powinny znajdować się środki ochrony przed upadkiem takie jak uprzęże, szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe, amortyzatory, urządzenia samohamowane. Prace wykonywane na wysokości powinny być prowadzone w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się pracownika poza obręcz lub obrys urządzenia, na którym się znajduje. Przy pracach wykonywanych na słupach, masztach czy innego rodzaju konstrukcjach wieżowych należy przede wszystkim: Sprawdzić stan techniczny konstrukcji w tym ich stabilność. Zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt. Zapewnić stosowanie hełmów ochronnych.Pracodawca niezależnie od wykonywanych stanowisk powinien zadbać o odzież ochronną jak i o inne środki ochrony osobistej. Aby spełniać normy BHP pranie odzieży roboczej powinno leżeć w zakresie zatrudniającego.Należy pamiętać, iż przy wystąpieniu wypadku poszkodowanemu należy się odszkodowanie za poniesione w ten sposób krzywdy. Powinno się tego dochodzić od pracodawcy ale również od ZUSu i dodatkowego ubezpieczyciela.