Metoda NDT BOBATH w rehabilitacji

NDT BOBATH jest metodą stosowaną w rehabilitacji niemowląt urodzonych przedwcześnie oraz cierpiących na wszelkiego rodzaju napięcia mięśniowe. Ponadto zaleca się ją również wszystkim osobom po przebytym udarze mózgu, a także pozostałych urazach, zaistniałych w obrębie tego organu. Metoda została opracowana w latach czterdziestych ubiegłego wieku przez czeskie małżeństwo neurofizjologów, Bertę i Karola Bobathów. Ich badania polegały w dużej mierze na obserwacji zachowań dzieci z porażeniem mózgu. 

Odkrycie metody NDT BOBATH

Krokiem milowym w badaniach przeprowadzanych przez Bobathów było stwierdzenie, że sposób, w jaki poruszają się dzieci dotknięte porażeniem mózgowym, znacząco różni się od ruchów wykonywanych przez dzieci zdrowe. Wkrótce ustalono też, że wszelkie nieprawidłowości ruchowe wynikają z faktu, iż dzieci porażone czują swoje ciało w odmienny sposób niż ich zdrowi rówieśnicy. Z tego właśnie powodu ich poprawny rozwój jest zagrożony. Niedługo potem opracowano zestaw specjalnych ćwiczeń, jakie dzieci te powinny codziennie wykonywać, by mogły wykształtować w sobie wzorce odpowiednich postaw.

Znaczenie metody NDT BOBATH

Podczas skrupulatnie prowadzonych badań, małżeństwo doszło do wniosku, że za poprawne funkcjonowanie ruchowe ciała odpowiedzialne są jego następujące elementy: głowa, obręcz barkowa, a także obręcz miedniczna. Wspomagając je w stosowny sposób, terapeuta może dążyć do tego, by dziecko stopniowo zaczynało wykonywać oczekiwane ruchy poprzez przenoszenie ciężaru całego ciała oraz przemieszczanie jego środka ciężkości. Metoda NDT BOBATH ma za zadanie przywrócić poprawne funkcjonowanie wszystkim partiom ciała, co oznacza, że prowadzący terapię nie skupia się na stymulowaniu wyłącznie pojedynczych narządów.

Gdzie można nauczyć się metody NDT BOBATH?

Aby metoda NDT BOBATH przyniosła spodziewane rezultaty, w poprawne wykonywanie ćwiczeń powinni włączyć się również rodzice chorych dzieci. W celu zapoznania się ze szczegółowym przebiegiem tego typu rehabilitacji, należy zapisać się na specjalny kurs, organizowany między innymi przez Polskie Stowarzyszenie NDT BOBATH lub firmę Top School. Nie zaszkodzi także zajrzeć do fachowej literatury.