Fizjoterapeuta, zawód czy misja?

pnf warszawa

Rehabilitacja to kompleksowe działania na rzecz osoby niepełnosprawnej które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej. Zajmuje się planowaniem i prowadzeniem zajęć fizycznych oraz wykonują zabiegi fizykoterapeutyczne. Z roku na rok zwiększa się liczba osób wymagających rehabilitacji. Nie są to tylko osoby starsze. Coraz więcej osób młodych, nawet dzieci, wymaga pomocy fizjoterapeutów. Rehabilitacja osoby niepełnosprawnej to odpowiedzialne zadanie. Od tego, jak się ona powiedzie, często zależy jakość życia chorego. Fizjoterapeuci wykonują zabiegi takie jak elektrolecznictwo, światłolecznictwo, wodolecznictwo oraz masaże. Na czym polegają i co leczą? Zobaczmy.

Elektroterapia

Elektroterapia zajmuje się leczeniem schorzeń układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych. W leczeniu wykorzystuje się prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Celem elektroterapii jest złagodzenie bólu i poprawienie ukrwienia stymulowanej tkanki.

Fototerapia

Fototerapia to leczenie światłem. W fototerapii wykorzystuje się naturalne źródła światła (helioterapia) oraz źródła sztuczne (aktynoterapia). Światłoterapia nie powoduje skutków ubocznych, leczenie światłem w wielu przypadkach pozwala znacząco zmniejszyć ilość zażywanych środków przeciwbólowych.

Hydroterapia

Hydroterapia, inaczej wodolecznictwo, jest to metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii. Hydroterapia to ćwiczenia w wodzie oraz masaż podwodny. Woda wywiera bardzo pozytywny wpływ na działanie wielu układów, a szczególnie narządu ruchu. Ćwiczenia w wodzie zmniejszają bolesność stawów i mięśni oraz obniżają napięcie mięśniowe.

Masaż

Masaż obniża napięcie mięśniowe oraz uśmierza ból. Istnieje wiele technik tego masażu, wszystkie jednak polegają na stosowaniu systematycznych ruchów nacierania, głaskania, uciskania, ugniatania lub mocnego oklepywania skóry, mięśni lub stawów.

pnf warszawa