Wiedza

Co ile lat powinno się odbywać szkolenie z pierwszej pomocy?

Co ile lat powinno się odbywać szkolenie z pierwszej pomocy?

Szkolenie z pierwszej pomocy to szkolenie podczas, którego nauczysz się jak pomóc poszkodowanemu w zależności od tego czy poszkodowany jest przytomny,czy też nie.Dowiesz się również jak prawidłowo powinno wyglądać wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Okres ważności szkolenia z pierwszej pomocy

Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie określają w sposób jednoznaczny, co ile lat powinno być powtarzane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i aktualizowana wiedza w tym zakresie. W związku z czym przyjmuje się powszechnie dwie wersje i w konsekwencji dwie daty:

1.Pierwsza wersja mówi o tym, że szkolenie z pierwszej pomocy powinno się odbywać w tym samym czasie, co szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Czyli analogicznie do zapisów art. 15 ust. 1-2 rozporządzania Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy należy przyjąć, że:

  • osoby pracujące na stanowiskach robotniczych powinny obywać szkolenie z pierwszej pomocy nie rzadziej niż raz na trzy lata;
  • osoby wykonujące prace szczególnie niebezpieczne, powinny odbywać szkolenie z pierwszej pomocy nie rzadziej niż raz w roku;
  • pozostałe osoby powinny odbywać szkolenie z pierwszej pomocy raz na 5 lat;
  • osoby pracujące na stanowiskach administracyjno biurowy powinny odbywać szkolenie z pierwszej pomocy nie rzadziej niż raz na 6 lat.

2. Z kolei z wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji wynika, że co najmniej co dwa lata powinno się odbywać szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, tak aby wiedza w tym zakresie była na bieżąco aktualizowana.

Powyższe wskazuje, że okres ważności szkolenia z pierwszej pomocy nie jest jednoznaczny. Biorąc jednak pod uwagę, że celem szkolenia z pierwszej pomocy jest nauczenie się niesienia pomocy w sytuacji rzeczywistego zdarzenia, to im częściej będziemy odbywać takie szkolenia, tym większa szansa, że w sytuacji wypadku zadziałamy instynktownie, powtarzając i wykonując czynności, których nauczyliśmy się podczas kursu, bez większych obaw i stresu. Dlatego rozsądnym wydaje się odbywanie szkolenia jak najczęściej – maksymalnie w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej. Pozwoli to na aktualizowanie wiedzy z zakresu niesienia pierwszej pomocy i jej systematyczne utrwalanie.

Udostępnij