Wyskocz do Petersburga

Wycieczki do Petersburga znajdujące się w ofercie wielu biur podróży zdobywają coraz większą popularność. W ostatnich czasach można w ogóle zaobserwować tendencję do wzrostu zainteresowania krajami wschodniej Europy, czyli Ukrainą, Łotwą, Litwą, Rosją właśnie. Polacy zaczynają wracać do korzeni i na nowo poznawać kraje naszych najbliższych sąsiadów. Być może kultura Zachodu, mimo swojego niezaprzeczalnego piękna, na tyle nam się już przejadła, że przestaje zaskakiwać. Poza tym nie oszukujmy się, Zachód czyni swą starą kulturę powoli popularną, by dopasować się do często miernych gustów turystów, którzy to są głównymi sponsorami rozwoju miast. Powrót do regionuDlatego też wracamy do naszego regionu, który mimo licznych podobieństw kulturowych, na każdym kroku zaskakuje nas również swymi odmiennościami. I tak wycieczki do Petersburga stwarzają możliwość zaspokojenia obu potrzeb, a więc zarówno obcowania ze wspaniałymi dziełami sztuki, jak również kontaktu z regionalną tradycją i folklorem, który jest nam skądinąd znajomy. W Petersburgu, zwanym dawniej Piotrogrodem, dawnej stolicy imperium rosyjskiego, znajduje się znakomita ilość wspaniałych zabytków. O wysoki poziom artystyczny w mieście zadbał jego założyciel i patron, czyli car Piotr I, który był mecenasem sztuki i wielkim jej znawcą. Dzięki temu w Pałacu Zimowym, w Ermitażu możemy znaleźć jedno z największych na świecie muzeów, w którym zgromadzone są dosłownie miliony niesamowitych dzieł sztuki, a jedynie część z nich jest dostępna dla turystów. Prócz tego wnętrz pałacowe zachwycają swym pięknem. Podczas wycieczki po Petersburgu przewidziane jest zwiedzanie wielu cerkwi i soborów, w tym najsłynniejszych soborów św. Piotra i Pawła, Smolnego, św. Izaaka, a także soboru kazańskiego wzorowanego na bazylice św. Piotra w Rzymie. Prócz tego godne uwagi są plac dekabrystów ze słynnym pomnikiem cara Piotra I, pomnik Puszkina, wiele placów i innych miejsc związanych nie tylko ze sztuką, ale także z historią i to również polską. Jak widać wycieczki do Petersburga mogą być bardzo ciekawe, dlatego też znajdują one wciąż tylu amatorów.

Popularne wpisy